Vítejte na stránce oddílu mládeže TTC Praha

Oddíl dělá průběžně nábor, přijímáme nové hráče od 7 do 12 let, po individuální domluvě případně i starší. Trénujeme v CST Ďáblice, Kokořínská 204/28: Pondělí 16.00 - 18.00, Středa 15.30 - 17.30, čtvrtek 15.30 - 17.30 Přípravka pro ročníky 2010 a mladší - pondělí 15.00 až 16.00 hodin.

Sledujte nás na Instagramu a YoutubeVčera skončil příměstský tábor

V pondělí 24. 8. jsme se sešli v půl desáté v Centru stolního tenisu Ďáblice. Z oddílu zde bylo osm hráčů – Filip Č., Michal V., Bára, Honza, Tomáš P., Veronika, Kristián a Adam P. A k tomu ještě dva nečleni Mirek a Pavel.

 

Po úvodních informacích a seznámaní začal trénink první v deset hodin. Začali jsme společnou rozcvičkou a potom byl trénink zameřený na úderovou jistotu. Kolem půl hodiny se trénoval forhendový kontradrajv a pilovala se jeho technika. Hráči se během něj protáčeli tak, aby trénoval každý s každým. Po forhendu došlo na kekhend a následně jsme potom trénovali hru po lajně. Zatím tedy jenom statické údery z místa, ale s pohabem nohou, který je důležitý, aby přešel do podvědomí a zautomatizoval se. Právě tento dobrovolný pohyb, kdy se hýmene, i když nemusíme, je velmi důležitý. A děláme ho sami pro sebe.

 

Před závěrem úvodního tréninku bylo cvičení STP a potom Žumpa, v níž se výkonnostní rozdíly jednotlivých hráčů srovnávaly klouzavým handicapem. První Žumpu vyhrál Kristián, před Tomášem P., Michalem V., Honzou a Filipem Č. Po protažení jsme se naobědvali, každý z vlastních zásob. Bára z Veronikou chodily na oběd domů a domů se šli tentokrát naobědvat i Pavel s Mirkem.

 

V přes poledne zůstalo šest hráčů, takže se hráli Osadníci s dvěma hrami po třech. První dva z obou her postoupili do finálové skupiny a skupinu třetích doplnil u druhé hry trenér, protože ve dou Osadníky hrát nelze. Mohou s ehrát ve třech až čtyřech.

 

Osadníky vyhrál Filip Č., před Tomášem P. a Adamem P., 4. Honza, 5. trenér (vítěz druhé hry), 6. Michal V. a 7. Kristián.

 

V druhém tréninku následovala hned po rozcvičce první disciplína STP soutěže, kterým byly cviky na atletickém žebříku. Celé cvičení bez chyby absolvovali Filip Č., Tomáš P., Michal V. a Veronika. O 5. místo se podělili s jednou chybou Bára a Pavel, 7. místo patřilo Honzovi s 2 chybami, 8. až 9. Kristián a Adam 3 chyby a 10. místo Mirek 10 chyb.

 

Na trénink byli už hráči rozděleni do výkonnostních podskupin. V A skupině trénovali Honza, Filip Č., Tomáš P., Michal V., Kristián a Bára. Obě skupiny začaly tréninkem forhendového kontradrajvu, porom bekhendového kontrdrajvu a dále A skupina Psaníčkem a nepravidelnou uzavřenou kombinací, kde oba hráči szřídfavě nepravidelně měnili hru forhendového a bekhendovéhp křéže vždy mezi druhým a šestým míčkem. B skupina hrála pink po celém stole přičemž se střídali při tréninku podání a na rabotu, kde se trénoval pouze forhendivý kontrdarajv křížem a po lajně.

 

Filip Č. Si při tomto tréninklu testoval pálku, protože ta původní je mu už pomalá. Ke konci tréninku bylo opět cvičení STP a Žumpa, kterou vyhrál Michal V., před Tomášem P. A Filipem Č., 4. Kristián a 5. Honza. Tím program prvního dne skončil a hráči se po protožení a zhodnocení tréninku rozešli domů.

 

V úterý jsme první trénink (celkově třetí) zahájili po rozcvičce další disciplínou STP soutěže, kterou bylo skákání přes švihadlo snožmo na výdrž. Bylo celkem pět pokusů. V této disciplíně se udělovaly pomocné body třem nejlepším v každém pokusu 3 – 2 – 1 a dva prémiové za nejlepší čas, které ale byly putovní. Ze začátku si nejlépe vedl Michal V., který šel do vedení, první dva pokusy vyhrál a měl čas 2:15 min. Další pokusy potom vyhrála Bára (0:54 min) a Honza (2:15). Tomáš P. Mezitím sbíral druhá místa (dvě) a tak když v pátémm pokusu vyhrál a překonal Michalův nejlepší čas řasem 3:24 min, přebral mu dva prémiové body a bodově ho dorovnal. Při rovnosti budů rozhoduje lepší čas, takže vyhrál Tomáš P., před Michalem V. Třetí skončil Filip Č. 6, 4. až 5. Honza a Bára 3, 6. Adam P. 2, a 7. místo všichni ostatní. V následném tréninku s etrénovalo opět v dvou podskupinách dle výkonnosti. A skupina měla po Fdrajvz a Bdrajvu křížem náročnější kombinace jako Psaníčko, obíhaný bekhend apod., B skupina hrála lajny a pink po celém stole. K tomu se B skupina točila přes podání a přes trénink na robotu, kde se trénoval bekhedový kontradrrajv do kříže a po lajně. A skupina se samozřejmě také protáčela, takže si zatrénoval v rámci ní každý s každým.

 

Žumpu, která byla po cvičení STP, tentokrát vyhrál Kristián před Honzou a Filipem Č., 4. Tomáš P. a 5. Bára. Po ptotažení jsme vyrazili na oběd do restaurace. Po návratu jsme hráli Osadníky, u kterých jsme stihli pouze semifinálové hry.

 

Odpolední tríéninky (celkově už čtvrtý) jsme zahájili po rozcvičce opět tréninkem ve dvou výkonnostních skupinách. Skupina a trénovala forhedn kontradrajv, bekhend kontradrajv, Psaníčko, obíhabý bekhenddrajv, forhendový topspin do bloku a po lajně. B skupina po forhendech a bekhendech křížem trénovala opět lajny a potom Psaníčko a obíhaný bekhendový drajv.

 

Následovala disciplína vytrvalostní soutěže, kterou byly leh sedy za minutu. Tu vyhrál výkonem 55 Pavel, 2. Kristián 40, 3. až 4. Michal V. a Honza 36, 5. Adam P. 34, 6. Tomáš P. 32, 7. až 8. Filip Č. a Bára 31, 9. Veronika 26 a Mirek 22.

 

Po STP cvičení byla opět Žumpa, kterou vyhrál Honza, 2. Veronika, 3. Bára, 4. Tomáš P., 5. Michal V. Po protažení odešli hráči domů. Osadníky vyhrál Filip Č., před Tomášem P., Mirkem, 4. Michal V., 5. Kristián, 6. Honza, 7. Adam P.

 

Ve středu chyběl Pavel, kterému příměstský tábor koliduje s fotbalovým soustředěním, takže se už dalších tréninků neúčastniil. Trénink po rozcvičce začal slalomem mezi ohrádkami, což byla další disciplína STP soutěže. Každý měl dva pokusy, počítal se ten lepší. Její výsledky dopadly takto: 1. Michal V. 33,66 s, 2. Filip Č. 33,78s, 3. Tomáš P. 34,97s, 4. Adam P. 35,25s, 5. Honza 35,28s, 6. Kristián 37,34s, 7. Bára 37,41s, 8.Veronika 38,00s, 9. Mirek 38,1s

 

Trénink probíhal opět v dvou výkonnostních podskupinách. Obě skupiny se protáčely přes podání, přičemž když trénovala podání skupina A, byla tam zařazena i Veronika. A skupina po oorrhendech a bekhendech křížem hrála bekhendový topspin, obíhaný bekhenddrajv a nepravidelnou kombinaci se střídavými změnami obou hráčů z forhendů do bekhednů křížem mezi druhým a šestým míčkem. B skupina po bekhendech a forhendech křížem hrála Pasníčko, lajny a pink.

 

Žumpu vyhrál Kristián před Honzou, Filipem Č., Tomášem P. a Michalem V. Po protažení jsme šli na oběd do restaurace. Osadníci se hráli pouze v semifinálových skupinách, protože v restauraci bylo hodně plno a byli jsme tam skoro hodinu.

 

Odpolední, celkově šestý trénink byl oddechový. Po kratším tréninku, kdy obě skupiny rozehrály forhend a bekhend křížem, A skupina hrála Psaníčko a obíhaný bekhendový kontradrajv. B skupina hrála lajny a trénovala podání. Potom následovala teorie k podání a příjmu podání, což si hráči ve dvojici zkoušeli. Následovala další teorie ke čtyřhrám. Ty jsme potom hráli formou Žumpy. Rozlosovány byly z úterý, kdy jsem k hráčům Honzovi, Filipovi Č., Tomášovi P., Michalovi V. a Kristiánovi vylosoval zbylé hráče. Protože ale odpadl Pavel, neměl Honza s kým hrát a tak s ním hrál trenér. Tato Žumpa se hrála na pět kol. Po ní následovala teorie ke hře na materiál – sendič, anťák a trávu. Času bylo málo, takže nebylo ani STP cvičení a byla hodně krátká Žumpa, kterou jsme hráli bez handicapů a žabičkami. Vyhrál Michal V., před Tomášem P. a Bárou. 4. Filip Č., 5. Adam P.

 

V čtvrteční tréninku jsme začali intenzitu opět stupňovat. Začali jsme STP soutěžemi obíháním kuželů a sbíráním tenisáků.

 

Obíhání kuželů: 1. Michal V. 31,78s, 2. Filip Č. 31,91s, 3. Tomáš P. 32,78s, 4. Adam P. 33,62s, 5. Honza 34,44s, 6. Kristián 36,75s, 7. Veronika 40,81s, 8. Bára 47,81s, 9. Mirek 52,37s

Sbírání tenisáků: 1. 1. Tomáš P 2:02,00 min, 2. Filip Č. 2:06,75, 3. Michal V. 2:05,5, 4. Adam P. 2:11, 5. Bára 2:20, 6. Veronika 2:22,19, 7. Honza 2:29,85, 8. Krisitán 2:54, 9. Mirek 3:14,62

 

U sbírání tenisáků sahal Tomáš P. po oddílovém rekordu, který je jenom o sekundu lepší, než byl jeho výkon. Naopak hodně slabý je výkon Kristiána, který tento cvik téměř odchodil.

 

V samotném tréninku jsme tzrénovali opět v dvou výkonnosních podskupinách. Obě skupiny se rozehrály křížem (forhendy a bekhendy) a potom A skupina trénovala Psaníčko, obíhabý bekhedový kontradrajv a Psaníčko, v kterém strana hrající kříže hrála forhend topspinem. B skupina trénovala pink a podání. Na robota šli trénovat Michal V., který trénoval hru trávou na forhendu a Veronika, které trénovala Psaníčko.

 

Po STP cvičení následovala Žumpa, která dopadla takto: 1. Filip Č., 2. Krisitán, 3. Tomáš P., 4. Michal V., 5. Bára. Následovalo protažení a najedli jsme se z vlastních zásob. Následoval hra Osadníků, které hrálo pět hráčů + trenér. Takže byly dvě tříčlenné semifinálové hry. Ty vyhrály Filip Č. a Tomáš P. a jako třetí postupoval do fináílové hry trenér, který skončil druhý s devíti body (lepší výsledke druhého místa). Celkem Osadníci dopadli takto: 1. trenér, 2. Filip Č., 3. Tomáš P., 4. Michal V., 5. Adam P., 6. Honza.

 

Na odpoledním tréninku nebyl Mirek, který byl omluven z rodinných důvodů do konce tábora a Kristián, který byl omluven z tohoto tréninku z důvodu jiné akce. Trénovali jsme teda v jedné výkonnostní skupině, přičemž Adam P. Bvyl velkou část tréninklu na robotu, kde trénoval forhend a hlavně slabší bekhedn, který potom i obíhal na forhend a na konec i Psaníčko. Potm ho na robotu vystřídali Filip Č. A Michal V., kteří zde trénoval forhendový topspin do čopu.

 

Mezitím jsme trénovali forhendový kontradrajv, bekjhendový kontradrajv, lajny, Psaníčko a obíhaný bekhendový drajv. Vše s důrazem na úderovou jistotu a co nejdelší udržení míčku ve hře. Po STP cvičení následoval cvik vatrvalostní soutěže, kterým bylo Prkno na výdrž. Jeho výsledky: 1. Bára 2:45 min, 2. Michal V. 1:34, 3. Filip Č. 1:10, 4. Adam P. 0:58, 5. až 6. Veronika a Tomáš P. 0:49, 7. Honza 0:28, 8. Kristián 0:24.

 

Kristián si dělal prkno na konci dopoledníého tréninku. S výjimkou výkonu Báry s ostatními výkony nejsem spokojený. Čas pod dvě minuty je slabý. V Liberci jsem dvě minuty udělal i já a tito hráči jsou o dvě generace mladší, než já.

 

Na konec tréninku byla Žumpa, která dopadla takto: 1. Filip Č., 2. Honza, 3. Tomáš P., 4. Michal V., 5. Bára. Po protažení se hráči rozešli domů.

 

Závěrečný den jsme v pátek trénovali opět v sedmi, protože onemocněl Tomáš P. Trénink jsme začali už o 9.30., abychom šli dříve na oběd, protože jsme mšli opět do restaurace a nechtěli jsme, abychom tam byli v době, kdy je tam nejvíce lidí a trvá to pomaleji.

 

Po rozcvičce jsme začali kratším tréninkem v jedné výkonnostní skupině, kdy Adam P. Trénoval hlavně na robotu, kde driloval bekhend, ale potom i forhend a nakonec došlo i na Psaníčko. Ostatní trénovali forhend křížem, bekhend křížem a Psaníčko. Bylo to zaměřené na rozehru před kontrolním turnajem, který začal v deset hodin. Skupiny se hrály na dva sety. Pavouk potom na dva vítězné sety a útěcha (o 5. až 7. místo) ve skupině každý s každým.

 

Skupina A

Kristián - Adam P. 2:0(1,2), Adam P. - Filip Č. 0:2(-9,-3), Filip Č. - Kristián 1:1(1,-6)

 

Pořadí skupiny A

1. Filip Č. 3 (17:12), 2. Kristián 3 (12:17), 3. Adam P. 0

 

Skupina B

Michal V. - Veronika 2:0(5,4), Bára – Honza 0:2(-2,-3), Veronika – Honza 0:2(-4,-2), Michal V. – Bára 2:0(6,6,), Bára – Veronika 2:0(5,9), Honza – Michal V. 1:1(-8,-8, 5:2)

 

Pořadí skupiny B

1. Honza 5 (8:8, 5:2). 2. Michal V. 5 (8:8, 2:5), 3. Bára 2, 4. Veronika 0

 

O vítězství ve skupině B rozhodl při konečné rovnosti bodů i míčků rozhodující set do pátého bodu.

 

Semifinále

Filip Č. - Michal 1:2(-5,9,-9), Kristián – Honza 0:2(-9,-7)

 

Finále

Michal – Honza 2:0(7,9)

 

O 3. místo

Filip Č. - Kristián 2:0(8,9)

 

O 5. až 7. místo

Adam P. - Bára 0:2(-4,-4), Adam – Veronika 0:2(-5,-5), Bára – Veronika 2:0(7,6)

 

Konečné pořadí kontrolního turnaje

1. Michal V., 2. Honza, 3. Filip Č., 4. Kristián, 5. Bára, 6. Veronika, 7. Adam P.

 

Následovala disciplína vytrvalostní soutěže Sed ve vzduchu. Ta dopadla takto: 1. Bára 10.00 min, 2. Michal V. 6:30, 3. Veronika 6:00, 4. Filip Č. 3:14, 5. Adam P. 1:36, 6. Kristián 1:24, 7. Honza 1:14

 

Na závěr byla tradiční Žumpa, která měla tyto výsledky: 1. Michal V., 2. Bára, 3. Filip Č., 4. Bára, 5. Adam P.

 

Na oběd jsme šli do restaurace. Kde jsme byli po půl dvanácté, takže bylo ještě málo lidí. Oběd jsme zvládli asi za tři čtvrtě hodiny. A tak následovali Osadníci. Z semifinálových skupin do finálové postoupili Filip Č. A trenér a z 2. míst Kristián. Při stejném výsledku druhých si o postup „střihli“. Poslední hra Osadníků dopadla takto: 1. Filip Č., 2. Krisitán, 3. trenér, 4. Michal V., 5. Honza, 6. Adam P.

 

Následoval posklední desátý trénink příměstského tábora. Po rozcvičce byl kratší trénink, věmž se trénovalo v jedné výkonnostní skupině a všichni se točili přes podání. Po rozehře forhendů a bekhendů křížem se hrálo Psaníčko, dále nepravidelná uzavřená kombinace se změnami mezi 2 až 6 míčkem a přechody mezi forhendy křížem a behendy křížem, obíhabý bekhendový drajv, kombinace ABCD (speciální kombinace od Hylského) a nakonec opět nepravidelná kombinace se změnami, kdy měnili libovolně oba hráči. Dvojice, v které hrál Adam P. hrála místo kombinace ABCD pink po celém stole., protože na Adama by to bylo ještě příliš těžké.

 

Následoval turnaj čtyřher, kde o složení dvojic rozhodlo umístění v turnaji dvouher. Páry byly vytvořeny dle umístění 1. s 6. , 2. s 5. a 3. s 4. Adam si trénoval podání.

 

Čtyřhra

Filip Č., Kristián – Honza, Bára 2:0(8,4), Michal V., Veronika – Filip Č., Kristián 0:2(-4,-1), Honza, Bára – Michal V., Veronika 1:2(-4,-7,-10)

 

Pořadí čtyřher

1. Filip Č. a Kristián 4, 2. Michal V. a Veronika 3, 3. Honza a Bára 2

 

Protože zde bylo čtyři vyrovnaní silní hráči a dvě slabší hráčky, byli Filip Č. S Kristiánem favorité. Zajímavý byl ale boj o 2. místo, který byl vyrovnaný a rozhodl ho Michal chytrou hrou.

 

Následovala Žumpa. Tu vyhrál Michal V., před Filipem Č., Veronikou, Kristiánem a Adamem P.

 

Nakonec byly kliky za minutu, což byla poslední disciplína vytrvalostní soutěže. Dopadly takto: 1. Michal V. 47, 2. Filip Č. 35, 3. Kristián 30, 4. Veronika 7, 5. Adam P. 10, 6. Bára 7. 8. Honza 1

 

Následovalo závěrečné protažení a potomm zhodnocení tréninku, celého příměstského tábora a předání cen za bodování. To vyhrál Filip Č. o jediný bod před Michalem V. Obva zaslouženě, protože oba poctivě trénovali všech deset tréninků. Po celou dobu se poctivě hýbali, i když hráli v kombinaci pasivní roli. Právě zde je ale pohyb na místě důležitý, aby se dostal do podvědomí.

 

Slušný pohyb měli i Honza, Tomáš P., Bára a Veronika, ale každý z nich si občas polevil. Holky možná byly unavené, trénink byl docela náročný, na trénovali 20 hodin za jediný týden. U kluků bych ale pnavu vyloučil, prootže mezi tréninky čas na odpočinek byl a oni ho trávili většinou hraním obíhané. Těžkou roli měl Honza, který hrál po půlroční přestávce kvůli koronaviru a je otázka, zda v té době aspoň cvičil doma. Do internetové soutěže oddílu se nezapojil. Bohhužel velké mezery v tréninkovém úsilí ma Kristián, který je pohodlný, zhruba polovinu tréninku „odchodil“ a když měl síly na obíhanou, měl je mít i na poctivý trénink, který dělá pro sebe.

 

Všichni zúčastnění se zlepšili. Velký pokrok udělal Adam P., který už dokáže lépe udržet míček ve hře, v čemž mu pomohl intzenzivní trénink na robotu. Podstatně lépe drží míček ve hře Bára s Veronikou, které vylepšily i pohyb. Takže soustředění splnilo účel, jeho účastníci jsou na nadcházející sezónu dobře připraveni. Filip Č. si zde natestoval novou pálku, která by měla být v dohledné době hotová.

 

Jak skončilo táborové bodování? 1. Filip Č. 486, 2. Michal V. 485, 3. Bára 403, 4. Honza 396, 5. Tomáš O. 357, 6. Veronika 320, 7. Kristián 295, 8. Adam P. 256.Přidání komentáře k článku Včera skončil příměstský táborNadpis:


Autor:


Email:


Komentář:
Kontrolní součin: jedenáct krát pět =Čtvrtek 25.07.2024Nastavit tuto stránku jako domovskou


Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 8.


Děkujeme za finanční podporu MŠMT ČR.


Magistrát hl. m. Prahy


Petr Barcal - realitní makléřCopyright
TTC Praha

Vytvořil
MF SOFT