Vítejte na stránce oddílu mládeže TTC Praha

Oddíl dělá průběžně nábor, přijímáme nové hráče od 7 do 13 let, po individuální domluvě případně i starší. Trénujeme v CST Ďáblice, Kokořínská 204/28: Pondělí 15.30 - 17.00, Středa 16.00 - 17.30, čtvrtek 16.00 - 17.30 Přípravka pro ročníky 2008 a mladší - čtvrtek 15.00 až 16.00 hodin.Jak v 2. pololetí

Fuček Miloslav

14.01.2018

Informace

Přečteno: 271

Komentářů: 0


Pololetí se nám chýlí ke konci a proto přinášíme informace o přechodu do 2. pololetí.


První pololetí bude organizačně zakončeno tréninkem ve čtvrtek 1. 2. 2018. Tradičně budeme v posledním týdnu pololetí pořádat na všech třech trénincích kontrolní turnaje. V příštím týdnu budou tréninky nzaměřené přípravu na přebody jednotlivců, ktzeré s ekonají v sobotu 13. 1. 2018 a kde je šance zejména v kategorii nejmladšího žactva, konkrétně pro hráče Lukáše a Jirku V. O týden později zpestříme trénink STP soutěží, která bude mít zařazenu novou disciplínu. Na trénincích 29. 1., 31. 1. a 1. 2. 2018 proběhnou kontrolní turnaje. Na těchto trénincích bude prvních třicet minut rozehra dle vlastní potřeby a po té hodinový turnaj, jehož systém bude určen podle počtu přítomných hráčů. Tréninkem 1. 2. 2018 bude uzavřeno bodování za 1. pololetí a v následujícím týdnu budou hráčům předány ceny za umístění v pololetním bodování.

 

Hráči, kteří již v tomto pololetí trénují, nemusí pro nové pololetí znovu vyplňovat přihlášku, ale počínajepondělím 15. 1. 2018 budou na trénincích k dispozici Informace k 2. pololetí s návratkou, kterou hráči odevzdají místo přihlášky. V návratce potvrdí, v které dny budou trénovat v novém pololetí a vyplní též, jaké mají tréninkové ambice. Návratku potvrzuje hráč i rodič hráče a měla by být odevzdáne nejpozději na tréninku 1. 2. 2018. Čím dřív ji ale hráč odevzdá tím lépe. Za včasné splnění tohoto úkolu jsou body – při odevzdání do 25. 1. 2018 celkem 20 bodů, odevzdání do 1. 2. 2018 deset bodů.

 

Pro druhé pololetí bylo určeno rozdělení hráčů do kategorií A až C. V kategorii A jsou bohužel pouze tři hráči. všechny podmínky splňuje Lukáš, který chodí pravidelně na turnaje, trénuje 2x týdně, nemá neomluvené absence a je velmi dobrá komunikace s jeho rodiči, kteří na tréninkovém procesu účinně spolupracují. Dále je sem zařazen filip Č., který s epři trénincích snaží a navštěvuzje pravidelně turnaje nižší kategorie, které mu výkonnostně odpovídají. Díky tomu se stále výkonnostně lepší. Třetím hráčem této kategorie je Vojta Š., který sice nebvyl na turnajích, ale měl výjimku z objektivních důvodů doporučenou trenérem. Za uplynulé dva měsíce v oddílu se výrazně zlepšil.

 

V kategorii B je zařazeno nejvíce hráčů. Z toho Jirka V., Adam K. a Jirka P. podmíněně. Kritéria jejich podmínečného zařazení (co musí vylepšit) vyjdou podrobně v únorovém tištěném Zpravodaji TTC Praha č. 12, který bude k dispozici od 5. 2. 2018. Obecně ale u všech tří je problém v docházce, omlouvání neúčastí a neúčastí na turnajích. Jirka V. by s ohledem na svůj talent a perspektivní věk měl být ve skupině A, což ale musí chtít on a to chtít skutky. Podrobný rozbor najde ve Zpravodaji TTC Praha nebo jej mohou konzultovat jeho rodiče s trenérem osobně, což by bylo nejlepší. Na kategorie A by určitě výkonnostně měli i Martin H., Filip K. a Saša, kteří se ale bohužel nezúčastnili letos ani jednoho turnaje a to ani turnajů nižší úrovně, na které by výkonnostně určitě měli.

 

Pro hráče, kteří jsou v kategorii B a chtějí hrát pouze rekreačně, ale trénovat výkonstně jsem s ohledem na malý počet hráčů kategorie A připravili možnost doplatkového balíčku Rekreant A za 800,-- Kč na pololetí. Tato částka je kompenzací nižší dotace od MŠMT na rekreační hráče na vyšší náklady pro výkonnostní trénink (sparinga, kterého platíme a náklady provozu tréninku na tréninkovém robotu). Zájemce o kategori Rekreannt A ale schvaluje trenér, prootže musí mít splněny podmínky kategori B (v tuto chvíli zařazení do kategorie B, včetně podmínečného), ale hlavně poctivý tréninkový přístup a tréninkovou kázeň aby tréninkem s nimi netrpěla výkonnost hráčů kategorie A. V případě kázeňských problémů, které by narušovaly trénink, mohou být z této kategorie trenérem vyloučeni (dočasně nebo trvale) bez nároku na vrácení příplatku.

 

Hráči kategorie B budou zařazováni v případě potřeby občas do tréninku s hráči kategorie A, uzná-li to trenér za vhodné, ale mohou v případě potřeby trénovat s hráči kategorie C, bude-li to potřeba s ohledme na složení přítomných hráčů v daném dni a dle možnosti budou jinak zařazováni k tréninku mezi sebou.

 

Kategorie C je určena pro hráče, kteří vnímají trénink jako kroužek, tedy pouze pro pobavení v době tréninku a mimo trénink je stolní tenis nezajímá. Nemají ambice se lepšit, nechtějí chodut na turnaje a nabídne-li jim někdo pro ně lákavější činnost v době tréninku, nepřijdou na trénink a většinou se ani neomluví. O tom, které podmínky by museli hráči splnit k zařazení do kategorie B se dočtete také ve Zpravodaji TTC Praha č. 12, který vyjde v únoru 2018.

 

V kategorii C jsou zařazeni hráči Tonda, Jindra a Veronika.

 

V tuto chvíli již probíhá nábor nových hráčů do 2. pololetí, proto prosím odevzdejte návrtatku co nejdříve, aby potom nedošlo ke kolizi tréninkových míst v některém hracím dni. Maximum je 14 hráčů na trénink a osm hráčů na přípravku.

 

Příspěvky na druhé pololetí jsou mírně zvýšené z důvodu nedoplatků za energie, které má Centrum stolního tenisu Ďáblice, kde trénujeme a které bohužel dotace pokrývají jen částečně. Výše oddílových a členských příspěvků, které se vybírají vždy jednou ročně je:

 

Počet tréninků

Členský přísp.

Oddílový přísp.

Celkem

1x a přípravka

200,-- Kč

1.800,-- Kč

2.000,-- Kč

2x týdně

200,-- Kč

2.500,-- Kč

2.700,-- Kč

3x týdně

200,-- Kč

3.000,-- Kč

3.200,-- Kč

 

Cena možného příplatkového balíčku Rekreant A je 800,-- Kč na pololetí bez ohledu na počet tréninků týdně. Zařazení do této kategorie schvaluje trenér, protože hráči kategorie Rekreant A budou trénovat společně s hráči kategorie A.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Středa 20.02.2019Nastavit tuto stránku jako domovskou


Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 8.


Děkujeme za finanční podporu MŠMT ČR.


Magistrát hl. m. Prahy


Petr Barcal - realitní makléřCopyright
TTC Praha

Vytvořil
MF SOFT